Uşak Üniversitesi Coğrafya

Coğrafyanın ilke ve prensiplerini benimsemiş, bilimsel düşünen, çevreyi bir bütün olarak algılayan, iyi düzeyde mantıksal sentez yapabilen, analitik düşünmeye sahip, her türlü iş koşullarına uyum sağlayabilen yenilikçi öğrenciler yetiştirmektir. Evrensel bilim, evrensel düşünce ve gelişim çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projelerde yer almayı hedefleyen, geleceğin akademisyenleri olabilecek alt yapıyı oluşturmada tercih edilmeyi isteyen öğrencilere bilgi yayımcı bir bilim insanı olma niteliğini kazandırmaktır.

Günümüzde dünya ulusları arasındaki yarış, gençliğin eğitimi, üniversitelerdeki bilimsel çalışma yoluyla olmaktadır. Bu nedenle, bölümümüz öğrencilerini yenilikçi, çağdaş teknolojileri tanıyan ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde bu teknolojileri kullanabilen, çok yönlü çalışabilen, yarışmacı, ülkesini, insanları seven ve başkalarıyla iletişim kurabilen, bireyler olarak yetiştirmektir.