Uşak Üniversitesi Coğrafya

Temel coğrafya bilgisine sahip; doğal ve beşeri çevreyle ilgili verilerin üretilmesini, bu verilerin coğrafi bilgi teknolojileri ile işlenmesini, değerlendirilmesini ve yönetilmesini bilen idealist mezun yetiştirilmesidir.

Bununla birlikte amaçları, yöntemleri, teknolojileri ve araç-gereçleri ile coğrafya bilimini öğrencilere tanıtmak; öğrencilere karar verme, problem çözme ve multidisipliner çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri profesyonel bir öğrenme ortamı sunmak; coğrafi bilgi ve becerileri gerçek hayat ve güncel sorunlarla ilişkilendirebilecek altyapıyı hazırlamak; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara coğrafya biliminin bakış açısı ile yaklaşmanın faydalarını ortaya koyarak günümüz dünyasında yaşanan problemlerin çözümünde coğrafyanın ne denli önemli bir bilim olduğunu göstermektir.