Uşak Üniversitesi Coğrafya

Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesinin açılmasıyla birlikte kurulmuş ve 2002-2003 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2006-2007 öğretim yılında veren Coğrafya bölüm her yıl normal eğitime 50 ve ikinci öğretime 50 olmak üzere 100 öğrenciyi kabul etmektedir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Coğrafya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları olup, bu programlara devam çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.  

Coğrafya bölümü lisans programı Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Fiziki Coğrafyası, Türkiye Coğrafyası ve Bölgesel Coğrafya Anabilim dalları vardır. Bölüm bünyesinde 2 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 11 akademik personel bulunmaktadır. Coğrafyanın Akademik personel sayısı bir bölüm için olması gereken ideal bir kadrodur.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programdan 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Lisans öğrencilerimize ilk yıl Coğrafyanın temel konularını içeren dersler verilirken, takip eden yıllarda ihtisas gerektiren konuları içeren dersler verilmektedir.

Coğrafya Anabilim Dalına Bağlı öğretim üyeleri çok sayıda bilimsel proje yürütmektedir. Proje deneyimi edinmek veya coğrafi bilgi birikimini artırmak amacıyla ilgili ve istekli öğrencilerimize bilimsel projelerde çalışma imkanı tanınmaktadır.

Değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerine önem verilmektedir. Bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri Laboratuarında buna yönelik CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) dersleri verilmektedir. Burada belli bir alt yapı edinen öğrenciler Mültidisipliner çalışma becerisine erişmektedir. 

 Anabilim Dalında çalışan öğretim üyeleri akademik kariyerleri sırasında topladıkları kayaç, toprak ve bitki numunelerinin sergilemesinde oluşan bir laboratuar ortamı bulunmaktadır. Sürekli erişim imkanı sağlanan bu ortamda öğrencilerimiz meraklarını giderilmektedir. 

Beşeri Coğrafya Arazi Tatbikatı ve Fiziki Coğrafya Arazi Tatbikatı dersleri kapsamında önceden belirlenen istasyonlara her hafta arazi çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında aktarılan konular öğrenciler tarafından rapor haline getirilerek ilgili öğretim elemanına taktim etmektedir. Öğrenci raporlarda görülen eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında öğrencilerin çektikleri fotoğraflar arasında en iyisi seçilerek öğrencilerin çalışmalar ödüllendirilmektedir. Böylece öğrencilerin çalışmaları teşvik edilmektedir.

Coğrafya Anabilim Dalında bitirme tezlerine çok önem verilmektedir. Bu çalışmaların özgün olmasına dikkat edilmektedir. Tamamen bilimsel çerçevede oluşturan tezlerin sempozyum, konferans gibi bilimsel ortamlarda sunuşları yine ilgili öğrenci tarafından yapılmaktadır. Bununla öğrencilere bilgi donanımlarını topluluk karşısında ifade etme imkanı tanınmaktadır.