Uşak Üniversitesi Coğrafya

 

BİLİMSEL HAZIRLIK (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) PROGRAMI DERS DAĞILIMLARI

NO 

DERS KODU

DERS ADI

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

 

1.      

 COĞ YL-001

 Jeomorfoloji I

 Yard. Doç. Dr. Selahattin POLAT

Seçmeli 

 

2.        

 COĞ.YL-003

Klimatoloji I

 Yard. Doç. Dr. Sevgi Dönmez Tatar

Seçmeli 

 

3.        

 COĞ.YL-005

 İskan Coğrafyası

 Yard. Doç. Dr. Üzeyir YASAK

Seçmeli 

 

4.        

 COĞ.YL-007

 Nüfus Coğrafyasına Giriş

 Prof. Dr. Lütfi ÖZAV

Seçmeli 

 

5.        

COĞ.YL-009

Türkiye Bölgeler Coğrafyası I

Dr.Öğr. Üyesi İsmail EGE

Seçmeli

 

Not: Tezli Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında ders alacak öğrenci var ise bu kısmı mutlaka doldurunuz. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında açılacak dersler ve açılacak ders sayısı ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Kurulunca karar alınır ve uygulanır

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS DAĞILIMLARI

NO 

DERS KODU

DERS ADI

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

DERS AKTS

1.      

 

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 Doç. Dr. Mehmet DENİZ

 Zorunlu

 6

2.        

 4003005092016

Yöre Araştırmaları

Doç. Dr. Selahattin POLAT

Seçmeli  

3.        

 4003005032016

 Türkiye de Nüfus Hareketleri

 Prof. Dr. Lütfi ÖZAV

 Seçmeli

 6

4.        

 4003005112016

 Doğal Ortam Etütleri

 Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TATAR

Seçmeli  

 6

5.        

 4003005332016

 Kültür İncelemeleri

 Prof. Dr. Ali YILMAZ

 Seçmeli

 6

6.        

 4003005252016

 Kent Araştırmaları

 Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Yasak

Seçmeli  

 6

7.        

 4003005152016

 CBS Uygulamaları

 Dr. Öğr. Üyesi İsmail EGE

 Seçmeli

8.        

 

 

 

 

 

9.        

 

 

 

 

 

10.     

 

 

 

 

 

Not: Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında açılacak dersler ve dersten sorumlu Öğretim Üyesi ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Kurulunca karar alınır ve uygulanır

 

 

DOKTORA PROGRAMI DERS DAĞILIMLARI

NO 

DERS KODU

DERS ADI

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

DERS AKTS

1.      

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Mehmet DENİZ

 Zorunlu

 6

2.        

 4003007132016

Türkiye’de İç Göçler

 Prof. Dr. Lütfi ÖZAV

 Seçmeli

3.        

 4003007092016

 Turizm ve Çevre İlişkileri

 Prof. Dr. Ali YILMAZ

 Seçmeli

 6

4.        

  Uzaktan Algılama Analizleri Dr. Öğr. Üyesi İsmail EGE

Seçmeli

 6

5.        

 4003007132016

 Anadolu İskân Tarihi

 Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir YASAK

Seçmeli 

 6

Not: Doktora Programı kapsamında açılacak dersler ve dersten sorumlu Öğretim Üyesi ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Kurulunca karar alınır ve uygulanır.

 


Oluşturma: 28 Mart 2018