Uşak Üniversitesi Coğrafya

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali YILMAZ

 

Temelde insan ve mekân ilişkilerini konu edinen Beşeri ve İktisadi Coğrafya oldukça geniş bir araştırma yelpazesine sahip bulunmaktadır. Esas olarak coğrafi çevrenin insan yaşamına etkisi ve insanın mekânda yaptığı değişiklikleri konu alan Beşeri Coğrafya, başta nüfus ve yerleşme olmak üzere insanların yeryüzünde gerçekleştirdiği çeşitli ekonomik faaliyetleri incelemektedir. Anabilim Dalında Lisans öğreniminin ilk yılında, Beşeri Coğrafyanın temel kavramları ve metotlarını içeren dersler ağırlıktayken; sonraki dönemlerde daha spesifik ve uygulamaya yönelik bir öğrenim müfredatı izlenmektedir.  

Anabilim Dalında verilen dersler genel olarak, Beşeri Coğrafya Metotları, Nüfus Coğrafyası, Kır ve Şehir Yerleşmeleri, Ziraat Coğrafyası, Turizm Coğrafyası, Enerji Kaynakları, Ulaşım Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Sanayi Coğrafyası, Kırsal ve Şehirsel Mekan Kullanımları, Ticaret Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Analitik Yöntemler, Tarihi Coğrafya gibi konuları içermektedir.

Anabilim Dalı Kadrosunda 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi , 1 Araştırma görevlisi olmak üzere 5 kişi bulunmaktadır.


Oluşturma: 27 Mart 2018