Uşak Üniversitesi Coğrafya

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Selahattin POLAT

Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Kartografya, Bitki ve Toprak Coğrafyası, Biyocoğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi konuları bünyesinde barındıran Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, öğrencilerin modern coğrafyadaki gelişmeler doğrultusunda yetişmesini ve coğrafya biliminin toplum yararına kullanımının öğretilmesini amaçlamaktadır. Öte yandan Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projeler ve yayınlar ile fiziki coğrafya konularında elde edilen bilgi ve tecrübelerin yine toplum yararına kullanılmasına çalışılmaktadır. Anabilim Dalı Kadrosunda, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim görevlisi bulunmaktadır.


Oluşturma: 27 Mart 2018