Uşak Üniversitesi Coğrafya

Mezun olan öğrencilerin Diploma alabilmeleri için yapmaları gereken işlemler

Mezuniyeti onaylanan öğrencilerin 30 gün içerisinde diplomaları hazırlanır.

Bu süre sonunda öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Öğrenci İşleri'nden alacakları 2 nüsha ilişik kesme belgesini hazırlarlar. 

İlişik kesme belgesi ve öğrenci kimlik kartını   Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Öğrenci İşleri'ne teslim ettikten sonra  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisine ilişik kesme belgesinin diğer nüshasını teslim ederek diplomalarını alabilirler.


Oluşturma: 27 Mart 2018