Uşak Üniversitesi Coğrafya

Değerli Öğrencilerimiz

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tüm dünyada ve ülkemizde küresel salgının (COVID-19) devam etmesi, derslerin tamamının yüz yüze yapılması durumunda öğrencilerimizin büyük oranda il dışında olmasına bağlı olarak iller arası hareketliliğin fazla olması, ulaşım, barınma ve diğer koşullar ile birini diğerine tercih edemeyeceğimiz Sağlık ve Eğitim dengesi gözetilerek alınan senato kararı doğrultusunda;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında istisnaların dışındaki diğer derslerin tamamı uzak öğretim yöntemi ile çevrim içi (senkron) yapılacak, öğrencilerin çevrim içi derslerin yüzde altmışına (%60) devam etmeleri gerekir, derslerin yüzde altmışını (%60) devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalacaktır. Öğrencilerimiz daha ayrıntılı bilgiyi kendi Fakülte/Yüksekokullarından alabilirler.

Ayrıca
1 - 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin dilekçelerinde gerekçe olarak “Covid-19 salgını” yazmaları yeterlidir

2 - Öğrencilerimiz danışmanlarıyla her hafta ders programlarında gösterilen danışmanlık saatinde toplantıya katılarak görüşebilirler.

3 - Tüm öğrencilerimiz pandemi kurallarına uymak koşuluyla kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları başta olmak üzere yerleşke imkânlarından faydalanabilirler.


08 Mart 2021