Uşak Üniversitesi Coğrafya

Program Adı  Coğrafya
Program Türü  Programımızda Lisans Eğitimi Verilmektedir
Program Süresi  Coğrafya Programı’nda eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenim Türü  Coğrafya bölümümüz birinci öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki tür de örgün eğitim vermektedir. 
Puan Türü  Coğrafya bölümümüz Sözel puan türünden öğrenci alımı yapmaktadır
Öğrenim Dili  Coğrafya Programı’nın öğrenim dili Türkçedir.
Kontenjan  Programın öğrenci kontenjanı normal öğretim için 60, ikinci öğretim için 50 kişidir
Hazırlık Durumu  Yabancı Diller Bölümü üniversitemiz öğrencilerine Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dilde (İngilizce) hazırlık eğitimi verir.
Staj Durumu  Programda herhangi bir staj gereksinimi ya da uygulaması bulunmamaktadır.
Taban Puanı   Coğrafya  Programı'nın 2021 taban puanları normal öğretim için 279,01466; ikinci öğretim için 254,52364 'tür.
En Düşük Başarı Sıralaması  Programımızın 2021 yılı en düşük başarı sıralamaları birinci öğretim için 320.260; ikinci öğretim için 472.250 'dir.
Programa Kabul Koşulları  Coğrafya lisans programına ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda YÖK tarafından belirlenen sayıda öğrenci alınmaktadır.
Programa Özel Koşullar  Coğrafya Programına özel bir koşul bulunmamaktadır.
Burs Olanakları  Yükseköğretim gören gençlerin, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak için normal öğrenim süresince, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen burs verilmektedir.
Programa Özel Materyal Bilgileri  Programımızda her ders için dersin öğretim elemanının tavsiye ettiği ve yönlendirdiği kitap ve makalelerden materyal olarak faydalanılmaktadır. Ayrıca Fakültemizde bölümümüz tarafından kullanılabilen 1 adet CBS Labaratuvarı bulunmaktadır.
Program Kazanımları

1. Coğrafi bilimlerde temel bilgi ve becerilere sahip olma.

2. Dünya üzerinde gördüğümüz yer şekillerinin oluşumunu açıklamak

3. İnsanla doğal ortamın karşılıklı etkileşimleriyle birlikte dağılış, karşılaştırma ve       

    nedensellik ilkelerini uygulatarak araştıran ve sonuçlarını bir sentez olarak veren

    Coğrafya’nın temel bilgilerinin öğretilmesi.

4. Coğrafi analiz, uygulama, değerlendirme ve sentez yapabilme becerisi   

   kazanmak.

5. Coğrafi araştırmaların evrensel boyutlardaki sorunların çözümünü anlamak

6. coğrafi konu ve olayları öğrenme becerisi

7. Coğrafi problemi sosyal ve fen bilimleri kapsamında tanımlama, değerlendirme

    ve çözme becerisi

8. coğrafyacı için gerekli yetenek, teknik ve araç-gereçleri kullanma becerisi

9.Güncel dünya sorunlarını çok yönlü değerlendirebilmek.

10. Yöresel ve bölgesel ölçekteki coğrafi problemleri tanımlama, analiz, değerlendirme ve çözüm getirebilecek mezunlar yetirebilmek.

11.Coğrafi gözlem yapabilmek için teknik gezi ve stajlar ve uygulamalarla  

     yetiştirilmiş coğrafyacı olmak

12. Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.

13. Çevre eğitimi ve bilincine sahip mezunlar yetiştirmek.

14. doğal afetler konusunda çözüm üretebilecek beceri kazandırmak.

15. Jeopolitik sounlarla ilgili planlama yapabilecek bakış açısı kazandırmak.

Mezuniyet Koşulları  Aldıkları dersleri başarıyla geçen ve 4.00 üzerinde en az 2.00 ortalamaya sahip olan öğrencilere Coğrafya Lisans Diploması verilir.

 

Yerleşke Bilgileri  Ankara - İzmir Yolu 8. km. 1 Eylül Yerleşkesi Merkez&/Uşak
Çift Anadal Durumu  Çift Anadal (ÇAP), lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır

https://ogrenci.usak.edu.tr/menu/3089

Yan Dal Durumu  Yandal, bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yan dal programının amacı, ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez.

https://ogrenci.usak.edu.tr/menu/3090